สื่อฯ ทันตสุขภาพ

 

แผ่นพับ

 

แผ่นพับ ... นมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ

เนื้อหา

 

แผ่นพับ ... ถ้าคุณสูบบุหรี่ ... คุณหนีไม่พ้นโรคช่องปากแน่ๆ

เนื้อหา

 

แผ่นพับ ... 100 ปี สมเด็จย่า เคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ

เนื้อหา

 

แผ่นพับ ... เพื่อลูกน้อยฟันดี

เนื้อหา

 

แผ่นพับ ... การดูแลฟันเด็กก่อนวัยเรียน

เนื้อหา

 

แผ่นพับ ... อาหารกับทันตสุขภาพ

เนื้อหา

 

แผ่นพับ ... โรคในช่องปาก และวิธีการป้องกัน

เนื้อหา

 

แผ่นพับ ... ตรวจฟันด้วยตนเอง

เนื้อหา

 

แผ่นพับ ... การแปรงฟัน
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
1 มค.-31 ธค.43

เนื้อหา

 

หนังสือ

 

หนังสือ ... ฟ ฟันอาบน้ำ

เนื้อหา

นิทาน ฟ ฟันอาบน้ำ จัดทำขึ้น
เพื่อให้ครู หรือผู้ดูแลเด็กใช้เป็นสื่อ ประกอบการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้เด็กมีความรู้สึกที่ดี และอยากแปรงฟัน
เนื้อหาของนิทานเป็นลักษณะการสื่อสารสองทาง
โดยผู้เล่าควรหยุดการเล่าเป็นระยะ และใช้คำถามซักถามเด็ก
เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
และเพิ่มความสนใจในเนื้อหาของนิทานมากขึ้น

 

หนังสือ ... 101 ปัญหาในช่องปาก

เนื้อหา

 • ปัญหาเรื่อง การดูแลฟันเด็ก
 • ปัญหาโรคฟันผุ
 • ปัญหาโรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์
 • ปัญหาจากกลิ่นปาก
 • ปัญหาคราบฟัน และการฟอกสีฟัน
 • ปัญหาแผลในช่องปาก
 • ปัญหาการแปรงฟัน
 • ปัญหาของฟลูออไรด์
 • ปัญหาการเคลือบร่องฟัน
 • ปัญหาการจัดฟัน
 • ปัญหาเรื่องถอนฟัน และใส่ฟันปลอม

 

หนังสือ ... การป้องกันทันตสุขภาพในทศวรรษหน้า

เนื้อหา

 • ภาพรวมการส่งเสริมสุขภาพ
  • การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
  • การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค
 • ทันตสุขภาพ
  • โรคฟันผุ
  • การควบคุมโรคฟันผุด้วยฟลูออไรด์ และสารเคลือบหลุม และร่องฟัน
  • อาหารกับโรคฟันผุ
  • ทฤษฎีโรคปริทันต์แนวใหม่
 • สุขศึกษากับทันตสุขภาพ
  • การสร้างคุณค่าชีวิตในการทำงาน
  • การปรับพฤติกรรม (สุขศึกษาเพื่อนำไปสู่การปรับพฤติกรรม)
  • การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
  • การสื่อความหมาย
 • ภาคผนวก
  • การสื่อความหมาย (แบบฝึกหัด)
  • แบบการทำงานของทันตบุคลากร
  • แผนภูมิการสะสมแร่ธาตุของผิวเคลือบฟัน
  • การวางแผนโครงการ
  • ผลการประชุมกลุ่ม เรื่อง การส่งเสริมทันตสุขภาพ
  • (แนวใหม่) ในโรงเรียน

 

หนังสือ ... ยิ้มแย้ม
... คู่มือ การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง สำหรับผู้สูงวัย

เนื้อหา

 • วัยทอง ช่องปากต้องดี
 • อาหาร กับสุขภาพเหงือกและฟัน
 • การรักษาอนามัยช่องปาก
 • การไปพบทันตแพทย์
 • เรื่องน่ารู้ สำหรับผู้สูงวัย

 

หนังสือ ... การใช้ฟลูออไรด์ในระดับชุมชน

เนื้อหา

 • บทที่ 1
  • โรคฟันผุ และการใช้ฟลูออไรด์ในระดับชุมชน
 • บทที่ 2
  • การประเมินความเสี่ยงระดับบุคคล
  • การใช้ฟลูออไรด์ในระดับบุคคล
 • บทที่ 3
  • ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
  • ฟลูออไรด์เสริม
  • ยาน้ำบ้วนปากผสมฟลูออไรด์
  • ฟลูออไรด์ในน้ำประปาชุมชน
  • ฟลูออไรด์ในน้ำประปาโรงเรียน
 • ภาคผนวก
  • สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การใช้ฟลูออไรด์ในระดับชุมชน ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 11-13 มีนาคม 2540
  • โครงการการประชุมสัมมนา เรื่อง การใช้ฟลูออไรด์ในระดับชุมชน

 

หนังสือ ...
คู่มือ การดูแลสุขภาพช่องปากของตนเอง และครอบครัว
ในงานทันตกรรมป้องกัน

เนื้อหา

 • บทที่ 1 ปัญหาทันตสาธารณสุข และแนวทางแก้ไข
 • บทที่ 2 ช่องปาก อวัยวะน่ารู้
 • บทที่ 3 โรค และปัญหาในช่องปากที่น่าสนใจ
 • บทที่ 4 กลุ่มเสี่ยงโรคปริทันต์ และฟันผุ
 • บทที่ 5 การดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง
 • บทที่ 6 อาหารกับสุขภาพช่องปาก
 • บทที่ 7 สุขภาพช่องปากสำหรับลูกรัก

 

หนังสือ ... เพื่อฟันดีของลูกรัก

เป็นคู่มือการดูแลฟันเด็กวัยก่อนเรียน ที่กองทันตสาธารณสุขได้จัดทำขึ้น
เพื่อให้พ่อแม่ผู้ที่เลี้ยงดูเด็ก ได้ทราบวิธีการดูแลฟันลูก และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
เพื่อสุขภาพฟันของลูกที่สมบูรณ์ แข็งแรง สมปรารถนา ของพ่อแม่

 

หนังสือ ... เทวดาผู้พิทักษ์

จัดทำขึ้นเพื่อให้สาระความรู้ เรื่อง การเกิดโรคฟันผุ และโรคเหงือกอักเสบ
ตลอดจนการดูแลป้องกัน และรักษาที่ถูกต้องแก่เด็กในรูปของการ์ตูน
ที่ให้ความเพลิดเพลินควบคู่กันไป
หนังสือเล่มนี้ ได้จัดส่งให้เป็นสมบัติแก่ห้องสมุด รร.ประถมศึกษาทั่วประเทศ
เพื่อไว้ใช้เป็นหนังสือเสริมทักษะ แก่เด็กนักเรียนประถมศึกษาทุกคน

 

หนังสือ ... สมเด็จย่าทรงพระเมตตา ให้ปวงประชามีฟันดี

เนื้อหา

 

หนังสือ ... ทันตสุขภาพ
เนื่องในวโรกาส วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ครบ 90 พรรษา
21 ตุลาคม 2533

เป็นหนังสือเสริมสรัางความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก
สำหรับเด็กๆ และประชาชนทั่วไป ให้มีสุขภาพช่องปากดี
มีสาระที่เข้าใจง่าย แต่ยังคงเนื้อหาสำคัญทางวิชาการไว้ครบถ้วน

 

หนังสือ ... ฟ ฟันแข็งแรง

การ์ตูนเพื่อสุขภาพ

 

ครอบครัวสุขภาพฟันดี
หน้าหลัก
... มุมทันตสุขภาพ ... รอบรู้ เรื่อง สุขภาพช่องปาก ... สื่อทันตสุขภาพ