รอบรู้ เรื่อง สุขภาพช่องปากดูแลให้ลูกฟันสวย
ดูแลตัวเองเมื่อตั้งครรภ์ ลองดูสิฮะ
คุณแม่ตั้งครรภ์ ... ควรระวังเรื่องยา ลองดูสิฮะ
รักษาความสะอาดช่องปากลูก ... อย่างไร ลองดูสิฮะ
เลือกแปรง และยาสีฟัน ลองดูสิฮะ
แปรงฟันให้ลูก ลองดูสิฮะ
นมแม่ช่วยบำรุงฟัน ลองดูสิฮะ
กินนมขวดอย่างไร ฟันไม่ผุ ลองดูสิฮะ
อาหารบำรุงฟัน ลองดูสิฮะ
เด็กดูดนิ้วมือ ลองดูสิฮะ
พาลูกไปพบหมอฟัน ลองดูสิฮะ
  ตรวจฟันด้วยตนเอง
วิธีตรวจฟันด้วยตนเอง อยากรู้ ... ก็ดูเอา
ลักษณะของฟันผุ อยากรู้ ... ก็ดูเอา
การย้อมสี ... คราบจุลินทรีย์ อยากรู้ ... ก็ดูเอา
ตรวจเหงือก อยากรู้ ... ก็ดูเอา
ความผิดปกติในช่องปาก อยากรู้ ... ก็ดูเอา
  โรค ... ในช่องปาก
โรคฟันผุ ... เกิดจากอะไร โรคฟัน ... ป้องกันได้
อันตรายจากโรคฟันผุ โรคฟัน ... ป้องกันได้
เนื้องอกในโพรงฟันผุ โรคฟัน ... ป้องกันได้
ฟันที่อุดแล้วปวด ... ทำอย่างไร โรคฟัน ... ป้องกันได้
โรคปริทันต์ เป็นอย่างไร โรคฟัน ... ป้องกันได้
เหงือกมีเลือดออก โรคฟัน ... ป้องกันได้
เมื่อเหงือกบวมเป็นหนอง โรคฟัน ... ป้องกันได้
แผลในช่องปาก โรคฟัน ... ป้องกันได้
 
กลิ่นปาก
กลิ่นปาก ... เกิดจากอะไร มีกลิ่นปาก ใครๆ ก็เบือน
ปัจจัยเสริม ที่ทำให้เกิดกลิ่นปาก มีกลิ่นปาก ใครๆ ก็เบือน
กลิ่นปาก ... เกิดจากลิ้น มีกลิ่นปาก ใครๆ ก็เบือน
จะรู้ได้อย่างไร ว่า ... ปากมีกลิ่น มีกลิ่นปาก ใครๆ ก็เบือน
กลิ่นปากจาก ... บุหรี่ มีกลิ่นปาก ใครๆ ก็เบือน
ใช้น้ำยาบ้วนปากดับกลิ่นได้หรือไม่ มีกลิ่นปาก ใครๆ ก็เบือน
แล้วเราจะรักษากลิ่นปากได้อย่างไร มีกลิ่นปาก ใครๆ ก็เบือน
  คราบฟัน
คราบฟัน ... ขี้ฟัน ... คราบจุลินทรีย์ ร่วมมือกัน ... กำจัดเชื้อในช่องปาก
การตรวจคราบจุลินทรีย์ ร่วมมือกัน ... กำจัดเชื้อในช่องปาก
คราบสีที่ตัวฟัน ร่วมมือกัน ... กำจัดเชื้อในช่องปาก
การกำจัดคราบสีที่ตัวฟัน ร่วมมือกัน ... กำจัดเชื้อในช่องปาก
มาป้องกันคราบติดฟันกันเถอะ ร่วมมือกัน ... กำจัดเชื้อในช่องปาก
  ทันตกรรม ... รักษาโรค
อุดฟันผุ รักษา ... ก่อนที่จะสาย
รักษาโรคเหงือก รักษา ... ก่อนที่จะสาย
รักษาคลองรากฟัน รักษา ... ก่อนที่จะสาย
ถอนฟัน รักษา ... ก่อนที่จะสาย
ฟันคุด รักษา ... ก่อนที่จะสาย
รักษาแผลในช่องปาก รักษา ... ก่อนที่จะสาย
 
ช่องปาก ... อวัยวะน่ารู้
รู้เรื่อง ... ฟันของเรา ขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก
โครงสร้างของฟัน ขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก
ลักษณะของฟันแต่ละซี่ ขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก
อวัยวะปริทันต์ ขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก
อวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบดเคี้ยว ขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก
เรื่องของฟันเขี้ยว ขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก
ฟันแท้ซี่แรกในช่องปาก ขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก
หน้าที่ของฟันน้ำนม ขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก
ฟันของน้องหนู ขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก
ฟันเขี้ยวซาว ขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก
ฟันเกิน ขาดฉัน แล้วเธอจะรู้สึก
  ทันตกรรมป้องกัน
การรักษาความสะอาดช่องปาก
แปรงฟัน ... อย่างมีประสิทธิภาพ
การแปรงฟันให้สะอาด อย่างทั่วถึง
การใช้ไหมขัดฟัน
เครื่องช่วยทำความสะอาดฟัน
เคลือบหลุมร่องฟัน ... ป้องกันฟันผุ
การใช้ฟลูออไรด์
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
น้ำยาบ้วนปาก
อาหาร กับสุขภาพช่องปาก
พฤติกรรมที่มีผลเสียต่อสุขภาพช่องปาก
  การจัดฟัน
ฟันเก ต้องจัดให้เป็นระเบียบหรือไม่
จัดฟัน ... เมื่ออายุเท่าไร จึงจะดี
จัดฟัน ทำไมจึงใช้เวลานาน
ถ้าจะจัดฟัน ต้องถอนฟันไหม
ทำความสะอาดฟันอย่างไร เมื่อจัดฟัน
 
การใส่ฟัน
จะใส่ฟันอย่างไรดี เมื่อฟันหลอ ก็ต้องใส่ฟัน
การดูแลฟันปลอมแบบถอดได้ เมื่อฟันหลอ ก็ต้องใส่ฟัน
การดูแลฟันปลอมแบบติดแน่น เมื่อฟันหลอ ก็ต้องใส่ฟัน
ใส่ฟันแล้ว ต้องไปพบหมอฟันอีกไหม เมื่อฟันหลอ ก็ต้องใส่ฟัน
  วัยรุ่น กับสุขภาพช่องปาก
กินจุบ กินจิบ วัยรุ่น วุ่นหรือ
ลูกอม ขนมกรุบกรอบ วัยรุ่น วุ่นหรือ
มากินผลไม้กันดีกว่า วัยรุ่น วุ่นหรือ
เส้นใยขัดฟัน ช่วยได้ วัยรุ่น วุ่นหรือ
แปรงฟันให้เป็นนิสัย วัยรุ่น วุ่นหรือ
แปรงฟัน ช่วยชาติ วัยรุ่น วุ่นหรือ
อุบัติเหตุ ฟันหัก วัยรุ่น วุ่นหรือ
หล่อไม่จริง วัยรุ่น วุ่นหรือ
  ฟันสึก ... ฟันกร่อน
ฟันสึก เพราะกินของเปรี้ยว เสียวฟัน ยากจะแก้
อาหารหมัก ดอง เสียวฟัน ยากจะแก้
คลอรีนในสระว่ายน้ำ เสียวฟัน ยากจะแก้
เพราะแปรงฟันแบบผิดๆ เสียวฟัน ยากจะแก้

 

        ขอบคุณ
   บุปผา ไตรโรจน์, ผการัตน์ นิติศิริ. กรมอนามัย กองทันตสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 101 ปัญหาในช่องปาก. บริษัท ไซเบอร์เพรส จำกัด, สิงหาคม 2542.
   กระทรวงสาธารณสุข, มูลนิธิ พอ.สว. ทันตแพทยสภา และทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย. 21 ตุลาคม 2540 วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ สมเด็จย่าทรงพระเมตตา ให้ปวงประชามีฟันดี. 2540.
   ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 1 กรมอนามัย. ตุ๊กตาสื่อรักฟัน คู่มือการใช้สื่อ เพื่อการเรียนการสอนด้านทันตสุขภาพ สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน. กันยายน 2540.
   วรางคณา เวชวิธี. กรมอนามัย กองทันตสาธารณสุข. คู่มือการดูแลสุขภาพช่องปาก ของตนเอง และครอบครัว. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2540.
   กรมอนามัย กองทันตสาธารณสุข. หลักสูตรและเนื้อหาวิชา ประกอบการอบรม การดูแลทันตสุขภาพ สำหรับตนเอง และครอบครัว. โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2540.

 

น่ารู้ คู่บ้าน
     ยิ้มแย้ม ... คู่มือการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง สำหรับผู้สูงอายุ     โดย กรมอนามัย กองทันตสาธารณสุข

 

ครอบครัวสุขภาพฟันดี
หน้าหลัก
... มุมทันตสุขภาพ ... รอบรู้ เรื่อง สุขภาพช่องปาก ... สื่อทันตสุขภาพ